Friday, 14 December 2007

Advent(ure)kalender: 14 DECEMBER

Att alla slags byggnader utgör en viktig del i stadsbilden är kanske inte så konstigt, särskilt inte när de sticker ut som Uppsala Konsert & Kongress gör. Men den viktigaste konstruktionen i dagens moderna landskap är väl ändå en helt annan? Den är kanske inte lika känd som den byggnad som spelar en avgörande roll i båda filmerna i fråga 13, men den har desto tydligare koppling till diplomaten i dagens fråga. På tal om diplomati, är det Utrikesdepartementet som ansvarar för den svenska diplomatkåren och som av en slump delar minst ett av målen med Klurendrejeriet®, det att "[l]yfta fram bilden av Sverige utomlands".


House this helping me?
Husker du husa?The fact that all buildings contribute a vital part of any cityscape is hardly strange, especially not when they turn out to be greebled,
Borg cube-esque like Uppsala Konsert & Kongress ("Borg? Sounds Swedish"). But the most important construction in modern, technical housing must be something else, right? It may not equally well-known as the much talked about building that plays a vital part in question 13, but it is much more clearly connected to the diplomat in today's question. In Sweden, it is the Ministry of Foreign Affairs that are responsible for the Swedish diplomatic mission which , incidentally, share at least one of their goals with Klurendrejeriet®, the one focused on "increasing the awareness of Sweden abroad".

No comments: