Thursday, 6 December 2007

Advent(ure)kalender: 6 DECEMBER

Även om dagens moderna talsystem bygger på tio, har det genom kulturer och århundraden funnits en hel del andra varianter. Romarna tyckte att det var bekvämt med ett halvstopp vid fem, en full hand (kvinärt talsystem), och yukiindianerna i Kalifornien fann att fingermellanrummen var bekväma för deras åttabaserade (oktala) räknesätt. Ett duodecimalt system med basen tolv kan lätt delas i jämna heltal, vilket gör att det passade för tideräkning och kombinerades med fem för att skapa det sexagesimala som vi fortfarande använder i tidsbestämning. För att hitta resterna av talsystem med basen tjugo, vigesimalt talsystem, behöver vi inte närmaste lämning efter mayaindianerna. Nä, det räcker att fara till Danmark som erbjuder firs för åttio, en kortform för firsindstyve. Det går även att åka till Storbritannien (four scores), Frankrike (quatre-vingt) eller varför inte Ferenginar (tal-Dim) för att hitta liknande motsvarigheter. Men vad i hela friden ska man kalla ett "talsystem" som inte använder alla siffror? Det är i alla fall ett sådant vi söker här, men även om du förkortar din sammansättning, bli för den del inte lurad.

Don't count on me, hew-man!
Räkna inte med mig, menni-sha!Though our modern numeral system circles around base-10, there has been more than a few other versions throughout history.
The Romans thought it was nice to have a sub-base in five, a full hand (quinary numeral system), and the Yuki tribe in California found the space between the fingers equally useful for their octal (base-8) system. A duodecimal kind is easily divided into smaller integers and is combined with five to get the sexagesimal numerals we still use to tell time. To find the leftovers of a vigesimal numeral system (base-20), we do not need to go to the nearest Maya ruin. No, it is enough to go to Denmark where firs is offered for eighty, short for firsindstyve. One can also go to Britain (four scores), France (quatre-vingt), or why not Ferenginar (tal-Dim) to find similar equivalents. But what should one call a "numeral system" that does not use all numbers? The one we are looking for is not a fake one. that much we can tell you, but you still should not get fooled.

No comments: