Sunday, 2 December 2007

Advent(ure)kalender: 2 DECEMBER

Det skall nämnas att det skulle kunna finnas ytterligare en "annonsör" på bordet till fråga 2. IS SAKNAS, som isåfall skulle dela plats med en av de andra. Men bildligt talat står dock denna annonsör i ensamt majestät, då den inte låter sig avbildas särskilt lätt (citat: "Kopiering av bilder medges ej."). Just den bild vi pratar om visar dock tolv personer, varav fem är kvinnor och sju män. Den fjärde personen från höger (se pilen) har ett efternamn som känns igen från Klurendrejeriet®.
The "forbidden" photo?
Det "förbjudna" fotot?It should probably be mentioned that it would be possible to include yet another "advertiser" on the table for question 2. IS MISSING, who in that case should share space with one of the others. Figuratively speaking, this advertiser is in a category of its own since it is not easy to to get a picture of it (quote: "Kopiering av bilder medges ej."). The photo we are talking about shows twelve individuals, five women and seven men. The fourth person from right (at the arrow) has a lastname known from Klurendrejeriet®.

No comments: