Monday, 3 December 2007

Uppdateringar! (Updates!)

En uppdaterad version av Klurendrejeriet® 2008 finns nu tillgänglig, men för er som har begränsad bandbredd finns även ändringarna sammanfattade på Ultunesarens hemsida (klicka på Tävling). Den nya svenska versionen (v4.01) och kan laddas ner här (välj Spara mål som).
Brand new?
Fortfarande het?


An updated version of Klurendrejeriet® 2008 is now available, but for those of you who have limited bandwidth the alterations in the new version are collected on the homepage of Ultunesaren (click on Tävling). The new English version (v4.02e) can be downloaded
here (choose Save target as).

No comments: