Thursday, 20 December 2007

Advent(ure)kalender: 20 DECEMBER

Elektromagnetiska vågor kan grovt delas in i radiovågor, mikrovågor, infraröd strålning, synligt ljus, ultraviolett ljus, röntgenstrålning och gammastrålning. Och om du skulle tro något annat dyker de upp på skilda håll i julfirandet! Även om det finns gott om andra exempel, kommer här några vanliga förslag. Radiovågorna bidrar till julmusiken ur stereon, medan mikrovågorna värmer upp överbliven julmat. Infraröd strålning kommer i stora mängder från såväl julbrasa som stearinljusen och strålkastare med extra ultraviolett ljus gör att du enklare ser trafikskyltarna när du kör bil i vintermökret. Till sist kan du komma ihåg att varje gång du ser en stjärna i det blå (synligt ljus), har även stora mängder röntgen- och gammastrålning kastats ut.Ser du stjärnan i det blå?
When you wish upon a star ...Electromagnetic radiation can roughly be divided into radiowaves, infrared radiation, visible light, ultraviolet light, X-rays, and gamma rays. If you were to think something else, we can inform you that they do appear in X-Mas celebration, though on separate occasions! There are plenty of examples, but here are some common ones. The radio waves contribute to the X-Mas carols from your stereo, while the microwaves can help reheat the leftover holiday food. Infrared radiation comes in large quantities from both yule log and candles and with high-beams with extra ultraviolet light makes it easier to see the traffic signs when your driving in the winter months. Finally, remember that every time you see and wish upon a star (visible light), large amounts of X-rays and gamma rays have also been cast out.

No comments: