Saturday, 8 December 2007

Biljetter i omlopp (Need a liftoff?)

Det var inte länge sedan Virgin Galactic annonserade att man skulle börja sälja rymdresor och så sent som förra månaden meddelade bolaget att man redan sålt 200 förhandsbokade biljetter. Kostnaden för en flygning ligger runt 1,4 miljoner kronor, där bland annat Victoria Principal sägs finnas med bland de inbokade på rymdskeppet VSS Enterprise. Tyngdlöshet påverkar människokroppen på många sätt, bland annat kan koncentrationsförmågan förändras avsevärt. Som tur är kommer de första turerna att endast pågå i två och en halv timme där tyngdlöshet endast uppnås under en kort tid. Detta bör göra det säkert att lösa gåtor under hela resan.Upprymd resa?
Spatial arts?


Not long ago, Virgin Galactic announced that the company would start selling space travel, and as late as last month it released that it had already sold 200 tickets for future trips. The cost is set to 200,000 US dollars, and Victoria Principal is reported to be one of the travellers on the spaceship VSS Enterprise. Weightlessness affects the human body in many ways, where the ability to concentrate may be severly altered. Luckily, the first trips will only last two and a half hours and weightlessness is only achieved for a very short time. This ought to make it safe to solve riddles during the entire trip.

No comments: