Monday, 3 December 2007

Tomten bergsäker? (Kyrgyzsanta?)

Det svenska företaget Sweco har räknat ut att om tomten skall besöka alla snälla barn (som därmed förväntar sig klappar) har han 34 mikrosekunder på sig på varje avstjälpningsställe, en nyhet som inte vi kan undanhålla er då den dykt upp i ett par svenska kvällstidningar. Dessutom placeras hans hemvist i Kirgizistan, allt för att underlätta leveransen! Här i Klurendrejeriet® 2008 har ni lite längre tid på er: en gåta om dagen räcker gott och väl. Klarar ni det kan tomten hoppa över er, för då väntar kanske en finalplats!
Santa ellera falskta?
Red like the tomte?


The Swedish company
Sweco has calculated that Santa Claus has 34 microseconds at every stop if he is to deliver presents to all the well-behaved children around the globe (thus expecting a X-Mas gift). To expedite the task, the company has also placed Mr. Claus' home in Kyrgyzstan! The news has appeared in many Swedish newspapers and world media, and it would be unfair to keep it from you. When solving Klurendrejeriet® 2008, you have a bit more time: one riddle a day is more than enough. If you manage that, you may very well be on your way to the final, and Santa can skip you on his route!

No comments: