Sunday, 9 December 2007

4000 besökare/visitors!

Ikväll passerade den fyrtusende besökaren Klurbloggen framsida sedan starten av webbräknaren 19 maj. Starten skedde i samband med starten av Klurendrejeriet® mini [2007] och fortsätter nu med Klurendrejeriet® 2008. Ni är fortsatt välkomna hit!







Ett, två, tre, fyr ...

Tonight, the 4000th visitor passed the frontpage of Klurbloggen since the start of the web counter May 19. The inaugural contest was Klurendrejeriet® mini [2007] and the blog continues to serve you during
Klurendrejeriet® 2008. Welcome!

No comments: