Monday, 31 December 2007

Advent(ure)kalender: 31 DECEMBER

Med den sista ledtråden (för det här året) till den sista frågan i Klurendrejeriet® 2008 avslutas även årets Advent(ure)kalender. Vi hoppas att ledtrådarna som getts här har lett er läsare på rätt spår eller fungerat som verifieringsmaterial till en redan löst fråga. Om så inte skulle vara fallet hoppas vi att ni fortsätter läsa bloggen tills tävlingen är avslutad. Vem vet, kanske dyker det upp hjälp till precis den fråga du vill lösa ...x2


With the last clue (for this year) to the last question in Klurendrejeriet® 2008 we are also closing the Advent(ure)kalender. We hope that the clues that have been given here have put you readers on the right track or that it at least has worked as verifying material to an already solved question. If that should not be the case, we hope that you continue reading the blog until the contest is finished. Who knows, perhaps there will be given a clue to just the question you need help with ...

No comments: