Tuesday, 25 December 2007

Bergsäker tomt? (Cliffhanger?)

Vi har tidigare meddelat att tomten rent matematiskt enligt Sweco borde utgå från Kirgizistan för att hinna med julklappsutdelningen. Nu har myndigheterna i landet i sann julanda officiellt uppkallat ett berg efter "Den store röde". Var det månne här på Klurbloggen som den första nyheten lästes?

Yule visit us!
Besökstomt(e)?We have
previously reported that Santa in Sweco's calculation mathematically should start his journey from Kyrgyzstan to be able to maximize the time he has to finish his delivery. Now, an official ceremony in true Holiday fashion named a mountain peak after "The Big Red Guy". Was it perhaps here on Klurbloggen the first news report was read?

No comments: