Thursday, 13 December 2007

Rättelser - del 3 (Corrections - part 3)

Ett litet fel har upptäckts i den engelska översättningen av Klurendrejeriet® 2008. Inga fler än de senast rapporterade har noterats i det svenska originalet.
"What's another month?"


A minor error has been discovered in the English translation of
Klurendrejeriet® 2008, which should be add to those previously reported here.

Correction
F. EXPLORERS: "... roughly 130 days ..."

No comments: