Wednesday, 12 December 2007

Hur svensk är du? (How Swedish are you?)

Svenska Dagbladet kommenterar svenskättlingen H.A. Bartons påstående att 4,3 miljoner amerikaner som säger sig ha svenska rötter. Om detta är sant kan det kanske delvis förklara webbstatistiken här på Klurbloggen, där USA är en av de främsta uppstickarländerna efter giganten Sverige och den ständiga(?) tvåan Tyskland. För att knyta ihop julsäcken, kan vi meddela att Klurendrejeriet® var på besök i svenskbygderna redan 2005 då det gällde att SE UPP! Och om du verkligen är svensk borde du inte ha några svårigheter att lista ut vilken sång detta gäller.

110 per cent Swedish!
110 procent svensk!The Swedish newspaper Svenska Dagbladet
comments the Swedish-American H.A. Barton's statement that 4.3 million Americans say they have Swedish ancestry. If this is true, it could possibly explain the web statistics here on Klurbloggen, where the United States is one of the up-and-coming countries after gamla landet Sweden and the eternal(?) runner-up Germany. To wrap this up, we can inform new viewers that Klurendrejeiet® visited Swedish-American settler history in 2005 where one had to LOOK UP, NOT DOWN! And if you are Swedish, you should have no problem to figure out which song this is about.

No comments: