Monday, 10 December 2007

Advent(ure)kalender: 10 DECEMBER

Ända sedan flaggor uppfanns har de använts för att markera den ungefärliga frasen "här är jag och det här står jag för". Detta kan väl även sägas vara sant för flaggorna som hänger i palmen, även om de anspelar på något helt annat - en skakande berättelse.
What spanish loafer owner?
Vadå spansk loaferägare?Ever since flags were invented they have been saying "here I am and this is what I believe in". This can probably be said for the flags in the palm tree as well, even though they are referring to something completely different - some powerful stuff.

No comments: