Saturday, 29 December 2007

Att fela är historiskt (To err is historic)

Historieprofessor Frands Herschend hävdar att filmen Arn som vi tidigare nämnt här på Klurbloggen innehåller felaktigheter. Det må möjligen vara sant, men han glömmer bort ett par viktiga detaljer i sitt uttalande. Först och främst är det ju en film vi pratar om, som visserligen anspelar på historiska fakta precis som boken Röde Orm, inget annat. Dessutom är ju till och med huvudpersonen Arn påhittad och hur kan man då vilja hävda att något annat i samma berättelse borde vara mer sant än det?


The story of Arnia ...
Sagan om Arnia ...
History professor Frands Herschend reports to Svenska Dagbladet that the movie Arn (previously discussed here on Klurbloggen) contains errors. It may be true, but he is missing a few vital points in his argument. First of all, we are talking about a movie that may seek some similarity to hihstorical facts just like book The Long Ships, nothing else. Furthermore, even the main character Arn is made up and why would anyone then want to point out that something else in the same story line ought to be more true than that?

No comments: