Friday, 21 December 2007

Advent(ure)kalender: 21 DECEMBER

Vi har fått motta flera antydningar om att advent(ure)kalendern inte ger tillräckligt bra ledtrådar. Låt oss hoppas att denna, kopplad till fråga 21. PERIODISKA SYSTEMET, kan hjälpa er på traven: många av elementens namn har sitt ursprung från Sverige och i åtminstone två fall är kopplingen till fråga 2 solklar, även om element 10 visar att IS SAKNAS INTE!

Kemister gör det systematiskt!
Chemists do it systematically!We have heard several rumours that the Advent(ure)kalender is not giving sufficiently good clues. Let us hope that this one, connected to question 21. PERIODIC TABLE, can put you on the right track: many of the names of the elements have their origin from Sweden, and in at least two cases the connection to question 2 is evident, even though element 10 clearly IS NOT MISSING!

No comments: