Sunday, 16 December 2007

Som i en liten ask (Happy choclidays!)

Precis som så många gånger förr diskuteras godisets betydelse för ett svenskt julfirande i svenska dagstidningar. Såväl Expressen som Aftonbladet väljer att använda Tidningarnas telegrambyrås chokladrapport, medan Dagens Nyheter tar en intervju till hjälp. Redan ifjol dök två olika svenska favoriter upp, varav en gör ett återbesök i tävlingstexten även i år. Vi har all anledning att återkomma till godis lite senare med andra ord.

Box (p)art?
Askfynd?Just like so many times before, the importance of sweets in a Swedish X-Mas celebration is discussed in Swedish newspapers. Both
Expressen and Aftonbladet opt to publish Tidningarnas telegrambyrå's chocolate report, while Dagens Nyheter uses an interview instead. Already last year, two different Swedish favorites were in question, and one even re-appears in the text this year. This means that we have reason to return to candy in a few days.

No comments: